U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 47 od 24. maja 2021. godine, objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu. Ova izmjena stupa na snagu 01. juna 2021. godine, a predviđa povećanje najniže plate na 540 KM umjesto dosadašnjih 520 KM.

Preuzmite izmijenjenu Odluku OVDJE.