Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za rast plata je 29.avgust 2023.godine. Osmi obračunski period se odnosi na period 01.01.-30.06.2023. godine.
Zahtjev se podnosi Ministarstvu privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske putem aplikacije “e podsticaj” koja se nalazi na web stranici Ministarstva privrede i preduzetništva
http://epodsticaj.vladars.net/pocetna
Stručna služba Unije poslodavaca Republike Srpske stoji vam na raspolaganju za podršku u realizaciji zahtjeva. Kontakt: 051 337 482