Danas je u prostorijama Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske održan okrugli sto sa poslodavcima članicama Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske, na temu jačanja kapaciteta poslodavačkih organizacija za provođenje zagovaračke kampanje.

Poslodavci su informisani o realizovanim aktivnostima i zagovaračkim politikama Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, a vođena je i otvorena diskusija o problemima sa kojima se danas sreću poslodavci.

Događaj je organizovan u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH – EISE”, koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, i u skladu sa preporukama epidemioloških institucija Republike Srpske