JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini”, čija je ukupna vrijednost 3.650.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Program sadrži dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 600 lica po 4.000, 00 KM po jednom licu što ukupno iznosi 2.400.000,00 KM. Iznos se uvećava za 10% za zapošljavanje žena iz ruralnih područja.

II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 250 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 1.250.000 KM.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7.3.2022. godine.

 

Dokumenti/obrasci:

Javni_poziv_Ciljne_kategorije_u_privredi_2022

Biznis_plan__ck_2022

Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_posebne_c_2022

Izjava_o_pokretanju_djelatnosti_ck

Zahtjev_kod_poslodvaca_posebne_c_2022

Zahtjev_samozaposljavanje_posebne_c2022