Banja Luka – Vlada Republike Srpske objavila je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 39/22 od 04.05.2022. godine). Izmjenom su povećani troškovi jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno, sa 0,75% na 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana.

Ova izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a možete je preuzeti OVDJE.