Ministarstvo privrede i preduzetništva je u 2021. godini planiralo usvajanje Zakona o društvenom preduzetništvu. Zakon predviđa određivanje pojma i ciljeva društvenog preduzetništva, uslova za sticanje statusa društvenog preduzeća, način funkcionisanja preduzeća, uspostavljanje savjeta, strateški okvir za ovu oblast i nadzor nad sprovođenjem.

Narodna skupština Republike Srpske je nakon razmatranja Nacrta zaključkom broj 02/1-021-500/21 od 21.06.2021.godine odlučila da se zakon uputi na javnu raspravu. Ministarstvo privrede i preduzetništva je zaduženo da organizuje i sprovede javne rasprave u roku od 60 dana.

S tim u vezi Ministarstvo poziva sve zainteresovane institucije, organizacije i lica na javne rasprave koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

Datum: 22.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 30.07.2021
Grad: Trebinje Istočno Sarajevo Prijedor Bijeljina Doboj Banja Luka
Lokacija: Kulturni centar Trebinje, bioskopska sala

 

Trg palih boraca 1

Kulturni centar Istočno Sarajevo

 

Stefana Nemanje 6

Zavod za izgradnju,

Miloša Obrenovića 18c

Grad Bijeljina, velika sala

Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1

Sala Skupštine Grada Doboja (bivši Dom vojske)

 

Cara Dušana 1

Konferencijska sala Vlade Republike Srpske

(Administrativni centar Vlade Republike Srpske)

Trg Republike Srpske 1

Početak javne rasprave: 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

 

Javne rasprave se organizuju uz podršku projekta „Doprinos organizacije civilnog društva razvoju socijalnog preduzetništva“, koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija Lara Bijeljina i Fondacija lokalne samouprave Sarajevo.

Uvažavajući sve epidemiološke preporuke nadležnih institucija u Republici Srpskoj, na prezentaciji će biti ispoštovane sve mjere socijalne distance i dozvoljenog broja učesnika.

Nacrt Zakona o društvenom preduzetništvu možete preuzeti OVDJE.

Svoje komentare na zakon možete dostaviti i u pisanoj formi na sledeći e-mail: m.latincic@mpp.vladars.net.