Ministarstvo energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske objavilo je prijedlog Programa o korištenju obnovljivih izvora energije. Ovaj Program donosi Vlada Republike Srpske, na osnovu Zakona o obnovljivim izvorima energije, a njime se definišu ukupni ciljevi Republike Srpske o učešću energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine, sektorski ciljevi po godinama, ukupni doprinosi koji se očekuju od pojedinih tehnologija, pregled vrsta i načina ostvarivanja podsticaja, količine predviđene za podsticaj po tehnologijama, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva utvrđenih energetskim i klimatskim planom Republike.

Prijedlog Plana možete preuzeti OVDJE, a prateće tabele možete preuzeti OVDJE.

Komentare i sugestije na Plan možete dostaviti Uniji poslodavaca Republike Srpske na email office@unijauprs.org, najkasnije do 17. jula 2023. godine.