Banja Luka – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u okviru projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE”, finansiranog od strane Evropske unije, u srijedu, 22. septembra 2021. godine, održala u  Banjoj Luci edukaciju na temu „Jačanje kapaciteta i kompetencija poslodavačkih organizacija“.

U konferencijskoj sali hotela „Courtyard by Marriott“ u Banjoj Luci, prisustvovali su poslodavci sa teritorije Grada Banja Luka, Zvornika, Mrkonjić Grada, Teslića i Prijedora koji posluju u sektoru građevinarstva i industrije građevinskog materijala. Prisutnima su u okviru aktivnosti „Jačanje kapaciteta i kompetencija poslodavačkih organizacija“ u okviru EISE projekta, kroz obuku prezentovane mogućnosti izgradnje kapaciteta poslodavaca kroz zagovaračke kampanje.

Prisutni su upoznati sa tim da se zagovaranjem utiče na donosioce odluka kako bi se ostvario cilj poboljšanja poslovanja. Tako je bilo riječi o informisanju i komunikaciji, odnosima sa javnošću, mobilizaciji zainteresovanih strana te lobiranju.

P

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE“ implementira Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i cilj mu je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca, te doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomske i socijalne reforme. Ukupna vrijednost projekta je 556.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila 500.000 evra bespovratnih sredstava, a implemetacija će trajati od januara 2021. godine do decembra 2023. godine.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:
Saša Aćić, Menadžer projekta
Kontakt telefon: 065 525 337
Email: director@unijauprs.org