Banja Luka – Upravni odbor Kompenzacionog fonda na telefonskoj sjednici održanoj 7. februara 2022. godine odobrio je isplatu 1.211.750,40 KM za pomoć 81 subjektu iz oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju koji ostvaruju pravo na finansijsku pomoć u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.  Za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika Ministarstvo saobraćaja i veza donijelo je pojedinačna rješenja na osnovu kojih će se vršiti isplata sredstava.