Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovala je danas okrugli sto na temu „Nadležnosti inspekcija u RS i koruptivni rizici”. Poštujući epidemiološke mjere, okruglom stolu Unije, u konferencijskoj sali hotela „Courtyard by Marriott“, u Banjoj Luci, prisustvovalo je oko 20 poslodavaca i predstavnika institucija i NVO sektora.

U okviru okruglog stola predstavljena je „Uporedna analiza nadležnosti i načina primjene republičkih propisa i inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave“, kao i dosadašnji rezultati aktivnosti za smanjenje rizika od korupcije u inspekcijskom nadzoru.

Petar Ernaut, predstavnik Inspektorata Republike Srpske koji je učestvovao u ovoj aktivnosti, dao je svoje viđenje mogućnosti u rješavanju ovog zajedničkog problema našeg društva. Konstatovano je da određeni broj materijalnih zakona, u poglavlju koji se tiče inspekcijskog nadzora, sadrži odredbu po kojom se predviđa da nadzor nad poštovanjem tog propisa vrše i inspektori u jedinicama lokalne samouprave. Provođenje zakonodavne procedure kojom bi se izmijenili i/ili dopunili svi materijalni propisi koji uređuju inspekcijski nadzor je neekonomično i zahtijevalo bi puno vremena, a sa izmjenama zakona o inspekcijama (prelaznim odredbama) može se predvidjeti da stupanjem na snagu tog zakona, prestaju sa radom sve inspekcije na lokalnom nivou, a da se njihova prava, nadležnosti, ovlaštenja i djelokrug rada prenose na republičke inspektore. S tim u vezi, pored zakona, predmet izmjena i dopuna moraju biti i propisi koji su doneseni na nivou jedinica lokalne samouprave kojima je propisana nadležnost inspekcijskih organa koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na lokalnom nivou.

Navedeni su primjeri gdje republički i inspektori JLS često rade nekoordinisano, zbog čega dolazi do preklapanja nadležnosti, duplih kontrola, do različitog tumačenja propisa i nejednake kaznene politike (izricanje više represivnih u odnosu na preventivne mjere).

U cilju jačanja poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije, naglašeno je da je reformski proces potrebno dovesti do kraja, odnosno izvršiti objedinjavanje inspekcija svih nivoa vlasti Republike Srpske u Inspektorat, kao krovnu instituciju. Kao rezultat tome izostaće preklapanje inspekcijskih kontrola čime će se smanjiti opterećenost privrednih subjekata inspekcijskim kontrolama, obezbijediće se jednoobrazna primjena i tumačenje propisa – što će dovesti do veće pravne sigurnosti privrednih subjekata, obezbijediće se bolja procjena rizika u procesu planiranja inspekcijskog nadzora i izbora subjekata kontrole, obezbijediće se bolja iskorištenost kadrovskih kapaciteta i bolja kontrola poštovanja propisa.

Ova analiza je nastala kao rezultat projekta „Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u Republici Srpskoj“, koji provodi Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske. Projekat je dio šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Nakon okruglog stola odžana je pres konferencija za prisutne predstavnike medija. Projekt menadžer Saša Aćić govorio je o rezultatima predstavljene analize nadležnosti inspekcija u RS i projekta uopšte, o radu komisije za pregled zapisnika, te o inicijativi UUPRS za izmjenu propisa iz nadležnosti tržišne inspekcije koja je ranije ove godine podnesena Ministarstvu trgovine i turizma.