U Bosni i Hercegovini je aktivan program Evropske unije „Erasmus for Young Entrepreneurs“ (EYE). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika. Sa druge strane, ovaj program takođe nudi priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) iz BiH da uče od iskusnih i uspješnih preduzetnika koji vode preduzeća u drugim zemljama.

Preduzeća iz BIH koja žele da budu domaćini mladim preduzetnicima iz evropskih zemalja, kao i mladi preduzetnici iz BiH koji žele da razvijaju svoje preduzetničke ideje kod iskusnih preduzetnika u evropskim zemljama, mogu da se jave u Edu – Agenciju za razvoj preduzeća putem mejla eda@edabl.org ili telefona 051/300-241.

Više informacija o programu i načinu prijave je dostupno na veb-stranici Erasmus for Young Entrepreneurs, kao i u promotivnim materijalima: