Na zahtjev članica koji posluju u djelatnosti ugostiteljstva i pripreme igara na sreću Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je 7. maja uputila inicijativu Vladi Republike Srpske-Štabu za vanredne situacije po pitanju donošenja odluka o dužini radnog vremena i uslovima rada u periodu od 11. maja 2020. godine.

U inicijativi su naglašeni problemi vezani za radno vrijeme ugostitelja i priređivača igara, kao i drugi problemi vezani za poslovanje ovih subjekata u periodu nakon 11. maja 2020 godine. U inicijativi je ukazano na sljedeće prijedloge vezane za radno vrijeme i uslove realizacije ugostiteljskih usluga:

  • S obzirom da su poslodavci iz sektora ugostiteljstva pretrpjeli značajne štete u periodu važenja zabrane rada i posljedično ugroženosti velikog broja radnih mjesta, kao i činjenice da značajniji dio prihoda ova djelatnost ostvaruje u drugom djelu dana (nakon 15 časova), predlažemo da radno vrijeme ugostiteljskih objekata u periodu nakon 11. maja 2020. godine traje do početka zabrane kretanja odnosno do 22 časa uz poštovanje svih preporučenih mjera zaštite zdravlja korisnika usluga;
  • Imajući u vidu da je u drugim djelatnostima omogućeno pružanje usluga unutar objekata uz poštovanje distance između korisnika usluga, predlažemo istovjetan princip i za ugostiteljske objekte uz poštovanje propisanih mjera zaštite zdravlja korisnika usluga.
  • Cijeneći da ugostiteljski objekti pružaju usluge u kombinaciji sa uslugama koje pružaju priređivači igara na sreću i da su prihodi ovih djelatnosti međusobno zavisni, predlažemo da u periodu nakon 11. maja 2020. godine radno vrijeme priređivača igara na sreću traje do zabrane kretanja odnosno do 22 časa uz poštovanje svih preporučenih mjera zaštite zdravlja korisnika usluga;
  • Predlažemo da se poslodavcima kojima je osnovna djelantosti priprema, posluživanje i dostava hrane (restorani, ketering) omogući posluživanje hrane i pića unutar objekata uz poštovanje svih preporučenih mjera zaštite zdravlja korisnika usluga;
  • Poslodavci kojima je osnovna djelantosti priprema, posluživanje i dostava hrane (restorani, ketering) su nam ukazali da značajan nivo prometa ostvaruju u periodu nakon 15 časova predlažemo da radno vrijeme poslovnih subjekata registrovanih za pružanje usluga dostave hrane (restorani i ketering) traje do 22 časa odnosno do početka zabrane kretanja uz poštovanje svih higijenskih-sanitarnih standarda u uslovima prisutnosti infekcije COVID-19.

UUPRS je informisala Vladu Republike Srpske da u ovim djelatnostima poslodavci imaju značajne fiksne troškove – zakup, komunalne troškove, troškove plata radnika koji nisu radili dva mjeseca, i da svako dalje ograničenje po pitanju realizacije ovih usluga dodatno u pitanje dovodi održivost poslovanja u navedenim djelatnostima.