U sklopu projekta EISE, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske provodi tender kreiranja dokumenta iz oblasti parafiskalnih politika.

Svrha ovog ugovora je kreiranje analize na entitetskom nivou Republike Srpske u vezi sa unaprijeđenjem okvirnih parafiskalnih politika. Predviđeno je da analizu naprave stručnjaci iz ovog područija. Analiza će se koristiti kao alat za zagovaranje u aktivnostima kampanja zagovaranja.

VRIJEDNOST NABAVKE

  • 9.557,13 BAM

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  • 20/12/2021.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU: EISE-TEN-NO2

Projekat EISE finansira Evropska unija.