25.3.2019. Delegacija Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske je učestvovala  na trilateralnim razgovorima ekonomsko-socijalnih savjeta Republike Srbije, Republike Grčke i Republike Srpske. Tokom bilateralnih i trilateralnih sastanaka razgovarano je o ekonomskim migracijama, nacionalnim strategijama i kolektivnom pregovaranju kao i o potrebi definisanja regionalnih politika u odnosu na probleme demografskih –migracionih deficita koje imaju zanačjnije reperkusije na ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite zemalja Zapadnog Balkana.