Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja Kovid 19 objavljena je u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 22/2022 od 14.03.2022. godine. Ovom uredbom Vlade RS između ostalog propisano je da je nošenje zaštitne maske koja pokriva nos i usta obavezno za zaposlene, pacijente, korisnike usluga i posjetioce u zdravstvenim ustanovama, kao i za zaposlene u domovima za stara lica i u drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika. Pomenuta uredba stupa na snagu 15. marta, a prestaje da važi 30. juna tekuće godine.

Preuzmite predmetnu Uredbu OVDJE.