Potpisan Sporazum o saradnji u okviru projekta “Unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju”

Danas je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske održana svečanost potpisivanja Sporazuma o saradnji Vlade Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca...
Saznajte više
Potpisan Sporazum o saradnji u okviru projekta “Unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju”

Socijalni partneri znatno približili stavove o Opštem kolektivnom ugovoru – regres neoporeziv

Socijalni partneri su znatno približili stavove o Opštem kolektivnom ugovoru na sastanku održanom 25.4.2019. u Banjaluci. Tokom pregovora  dogovoreno je...
Saznajte više
Socijalni partneri znatno približili stavove o Opštem kolektivnom ugovoru – regres neoporeziv

Održan Jahorina ekonomski forum 2019

Delegacija Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske učestvovala je na Jahorina ekonomskom forumu 2019. koji je održan 23. i 24. aprila...
Saznajte više
Održan Jahorina ekonomski forum 2019

Održan sedmi forum civilnog društva Zapadnog Balkana u Tirani

Delegacija UUPRS je 16.4.-17.4.2019. učestvovala na sedmom forumu civilnog društva Zapadnog Balkanau Tirani. Organizator skupa je Evropski ekonomsko-socijalni komitet (EESC)....
Saznajte više
Održan sedmi forum civilnog društva Zapadnog Balkana u Tirani

Održana panel diskusija o javnim nabavkama “Kako povećati učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki”

12.4.2019. godine u Banjaluci održana je panel diskusija o javnim nabavkama "Kako povećati učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima...
Saznajte više
Održana panel diskusija o javnim nabavkama “Kako povećati učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki”
Post Nav Image Potpisan Sporazum o saradnji u okviru projekta “Unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju”
Post Nav Image Socijalni partneri znatno približili stavove o Opštem kolektivnom ugovoru – regres neoporeziv
Post Nav Image Održan Jahorina ekonomski forum 2019
Post Nav Image Održan sedmi forum civilnog društva Zapadnog Balkana u Tirani
Post Nav Image Održana panel diskusija o javnim nabavkama “Kako povećati učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki”
NAJAVE
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE