Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, u skladu sa Zaključcima Narodne skupštine...
Saznajte više
Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Podsticaj za povećanje plate od 1. jula – instrukcija

Narodna skupština Republike Srpske je 13. juna 2019. godine, po hitnom postupku, usvojila Zakon o podsticajima u privredi Republike...
Saznajte više
Podsticaj za povećanje plate od 1. jula – instrukcija

Niže cijene rominga za m:tel korisnike od 1. jula

Nove, niže cijene rominga za postpaid i prepaid korisnike. Od 1. jula 2019. godine, m:tel korisnici će još...
Saznajte više
Niže cijene rominga za m:tel korisnike od 1. jula

Održana 47. sjednica Skupštine UUPRS – OKU treba na doradu

U kompaniji Krajina klas iz Banja Luke održana je  47. sjednica Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske na...
Saznajte više
Održana 47. sjednica Skupštine UUPRS – OKU treba na doradu

Dramatični izazovi na tržištu rada prijete održivosti poslovanja

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada-kancelarija u Budimpešti organizovala je panel dikusiju na...
Saznajte više
Dramatični izazovi na tržištu rada prijete održivosti poslovanja

Od 1. jula reinvestirana dobit u opremu i postrojenja neoporeziva

Usvojen Zakon o izmjenama zakona o porezu na dobit - reinvestirana dobit u opremu i postrojenja neoporeziva. Unija...
Saznajte više
Od 1. jula reinvestirana dobit u opremu i postrojenja neoporeziva

Unija podržala nagradnu igru sakupljanja fiskalnih računa

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske podržalo je Ministarstvo finansija u relaizaciji nagradne igre čiji cilj je smanjenje sive...
Saznajte više
Unija podržala nagradnu igru sakupljanja fiskalnih računa
Post Nav Image Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i Nacrtu Zakona o izmjenama i...
Post Nav Image Podsticaj za povećanje plate od 1. jula – instrukcija
Post Nav Image Niže cijene rominga za m:tel korisnike od 1. jula
Post Nav Image Održana 47. sjednica Skupštine UUPRS – OKU treba na doradu
Post Nav Image Dramatični izazovi na tržištu rada prijete održivosti poslovanja
Post Nav Image Od 1. jula reinvestirana dobit u opremu i postrojenja neoporeziva
Post Nav Image Unija podržala nagradnu igru sakupljanja fiskalnih računa

Ostali članci

Apel poslodavcima zbog visokih temperatura

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske apeluje na sve poslodavce da, zbog izuzetno visokih temperatura vazduha, izvrše preraspodjelu radnog vremena i tako zaštite zdravlje radnika. Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske poziva svoje članice, kao [...]

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE