Zahtjevi za dodjelu podsticaja za rast plata do 01. marta 2021.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske uvedena je dodatna mogućnost da privredni...
Saznajte više
Zahtjevi za dodjelu podsticaja za rast plata do 01. marta 2021.

Vlada Srpske odobrila pomoć prevoznicima

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu o postupku dodjele sredstava prevoznicima za saniranje finansijskog gubitka...
Saznajte više
Vlada Srpske odobrila pomoć prevoznicima

Veća informisanost poslodavaca – manji rizik od korupcije

Banja Luka - Na konferenciji održanoj 30. decembra 2020. godine, predstavili smo "Brošuru o pravima i obavezama privrednih...
Saznajte više
Veća informisanost poslodavaca – manji rizik od korupcije

Najava: Konferencija za medije u srijedu, 30. decembra 2020. godine

Banja Luka – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovaće konferenciju za medije u srijedu, 30. decembra 2020. godine...
Saznajte više
Najava: Konferencija za medije u srijedu, 30. decembra 2020. godine

Otvoren javni poziv – EU4AGRI: 3,5 miliona KM bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu...
Saznajte više
Otvoren javni poziv – EU4AGRI: 3,5 miliona KM bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Održana stručna diskusija – Prijedlozi Unije za PER RS 2021-2023

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u saradnji sa članicama, naučnim i stručnim radnicima okupljenim u Ekonomskom savjetu...
Saznajte više
Održana stručna diskusija – Prijedlozi Unije za PER RS 2021-2023

Potpisan Memorandum sa ERS – definisane cijene električne energije 2021-2022

U funkciji zaštite interesa članica, rukovodstvo UUPRS pristupilo je pregovorima o visini cijena električne energije za 2021. i...
Saznajte više
Potpisan Memorandum sa ERS – definisane cijene električne energije 2021-2022

Upisne kvote moraju biti prilagođene potrebama tržišta rada

Banja Luka, 21. decembar - Danas je održana sjednica Tripartitnog savjetodavnog vijeća za kreiranje upisne politike. Predsjednik Unije...
Saznajte više
Upisne kvote moraju biti prilagođene potrebama tržišta rada

Najniža plata u RS u narednoj godini iznosiće 520 KM

Banja Luka - Najniža plata u Republici Srpskoj u 2021. godini iznosiće 520 KM, odlučila je Vlada Republike...
Saznajte više
Najniža plata u RS u narednoj godini iznosiće 520 KM

Stručna diskusija: Prijedlozi Unije za PER RS 2021-2023

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u saradnji sa članicama, naučnim i stručnim radnicima okupljenim u Ekonomskom savjetu...
Saznajte više
Stručna diskusija: Prijedlozi Unije za PER RS 2021-2023

Saopštenje za javnost Udruženja Horeca RS

Povodom akcije „Fiskalne kase“ koju su proveli policijski službenici MUP RS i inspektori Poreske uprave RS, Udruženje poslodavaca...
Saznajte više
Saopštenje za javnost Udruženja Horeca RS
Post Nav Image Zahtjevi za dodjelu podsticaja za rast plata do 01. marta 2021.
Post Nav Image Vlada Srpske odobrila pomoć prevoznicima
Post Nav Image Veća informisanost poslodavaca – manji rizik od korupcije
Post Nav Image Najava: Konferencija za medije u srijedu, 30. decembra 2020. godine
Post Nav Image Otvoren javni poziv – EU4AGRI: 3,5 miliona KM bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Post Nav Image Održana stručna diskusija – Prijedlozi Unije za PER RS 2021-2023
Post Nav Image Potpisan Memorandum sa ERS – definisane cijene električne energije 2021-2022
Post Nav Image Upisne kvote moraju biti prilagođene potrebama tržišta rada
Post Nav Image Najniža plata u RS u narednoj godini iznosiće 520 KM
Post Nav Image Stručna diskusija: Prijedlozi Unije za PER RS 2021-2023
Post Nav Image Saopštenje za javnost Udruženja Horeca RS

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE