Održana 49. sjednica Skupštine UUPRS

U kompaniji Kolektor CCL iz Laktaša 13. septembra održana je 49. sjednica Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske...
Saznajte više
Održana 49. sjednica Skupštine UUPRS

Delegiranje predstavnika u radne grupe za revizuju profila zanimanja – rok 18.10.2019.

U cilju  prevazilaženja problema smanjenja ponude radne snage, ranijeg uvođenja mladih u svijet rada i uopšte prilagođavanja obrazovnog...
Saznajte više
Delegiranje predstavnika u radne grupe za revizuju profila zanimanja – rok 18.10.2019.

Okrugli sto „Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama”- prijave do 27. oktobra

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite – Odjeljenje zaštite na radu organizuje okrugli sto na temu izrade Pravilnika o...
Saznajte više
Okrugli sto „Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama”- prijave do 27. oktobra

Održan poslovni forum RSBusiness100

U srijedu 02. oktobra 2019. godine u konferencijskoj sali Tehnološkog centra - Lanaco u Banjoj Luci Unija udruženja...
Saznajte više
Održan poslovni forum RSBusiness100

Objavlјen konkurs za pilot – program „SINERGIJA“- prijave do 08.11.2019.

Na incijativu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi...
Saznajte više
Objavlјen konkurs za pilot – program „SINERGIJA“- prijave do 08.11.2019.

Poslovni forum RSBusiness100

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje poslovni forum RSBusiness100 na temu „Prijedlozi poslodavaca za Program ekonomskih reformi RS...
Saznajte više
Poslovni forum RSBusiness100

Poziv za učešće na međunarodnim poslovnim susretima firmi „Match4Industry“ Kodžaeli

BIGMEV u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i Privrednom komorom FBiH poziva firme da učestvuju na...
Saznajte više
Poziv za učešće na međunarodnim poslovnim susretima firmi „Match4Industry“ Kodžaeli
Post Nav Image Održana 49. sjednica Skupštine UUPRS
Post Nav Image Delegiranje predstavnika u radne grupe za revizuju profila zanimanja – rok 18.10.2019.
Post Nav Image Okrugli sto „Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama”- prijave do 27. oktobra
Post Nav Image Održan poslovni forum RSBusiness100
Post Nav Image Objavlјen konkurs za pilot – program „SINERGIJA“- prijave do 08.11.2019.
Post Nav Image Poslovni forum RSBusiness100
Post Nav Image Poziv za učešće na međunarodnim poslovnim susretima firmi „Match4Industry“ Kodžaeli

Ostali članci

Donacija školskog pribora Udruženju 4+

1.9.2019. godine u Banja Luci u restoranu Lanaco, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem porodica sa četvoro i više djece RS 4+ je održala konferenciju za štampu na kojoj je javnost upoznala [...]

Donacija školskog pribora

Povodom početka nove školske godine, u nedelјu 01. septembra 2019. godine sa početkom u 11 časova, u parku Mladen Stojanović – restoran Lanako Banja Luka, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Udruženje porodica sa četvoro [...]

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE