ETIČKI KODEKS UNIJE UDRUŽENJA POSLODAVACA REPUBLIKE SRPSKE

Etički Kodeks je osnov visoke etičke poslovne kulture, koji je zasnovan na promovisanju poboljšanja ličnog i poslovnog integriteta. Kodeks ima pozitivan uticaj na lični integritet zaposlenih kao i na poslovni integritet poslodavaca, te osigurava da ponašanje zaposlenih i poslodavaca prilikom obavljanja poslova bude u skladu sa visokim poslovnim standardima. Zaposleni i poslodavci pozivaju se da poštuju odredbe Kodeksa, kao i interna pravila i procedure razvijene u svrhu primjene Kodeksa.

Etički kodeks možete preuzeti sa sljedećeg linka

Kršenje etičkog kodeksa možete prijaviti na e-mail adresu: krsenjekodeksa@unijauprs.org.

Poslodavce koji primijenjuju kodeks možete pretražiti u registru: