dr Milorad Zekić
dr Milorad ZekićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske osnovano je u martu 2004. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Milorad Zekić, izvršni direktor za proizvodno-tehnološke poslove “Komunalac” a.d. Bijeljina, doktor ekonomskih nauka.

Statut Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti RS

Poseban kolektivni ugovor za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti RS*

Cijena rada

* Napomena: Posebni kolektivni ugovor za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

info@komunalacbn.com

JIB: 4402006650002
Broj računa: 555-007-00225647-85 Nova banka a.d. Banja Luka

Dušan Stojičić
Dušan StojičićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca elektro, hemijske, gumarske i industrije za proizvodnju i preradu nemetala Republike Srpske je osnovano krajem 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Dušan Stojičić, vlasnik kompanije “Geofon” d.o.o. Teslić.

Ovdje možete pročitati Statut Udruženja.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

geofon_uprava@teol.net

JIB: 4402007620000
Broj računa: 5551000005506270 Nova banka a.d. Banja Luka

Dejan Mijić
Dejan MijićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske osnovano je u novembru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Dejan Mijić, direktor “Autoprevoz” a.d. Banja Luka, saobraćajnog privrednog društva za obavljanje gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza putnika.

Ovdje možete pročitati Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor saobraćaja i veza RS*

*Posebni kolektivni ugovor saobraćaja i veza RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

info@autoprevoz.org

JIB: 4402006810000
Broj računa: 555-007-00225864-16 Nova banka a.d. Banja Luka

Aleksandar Radošević
Aleksandar RadoševićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca trgovine, turizma i ugostiteljstva Republike Srpske osnovano je u novembru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Aleksandar Radošević, generalni direktor Zdravstveno – turističkog centra  “Banja Vrućica a.d. Teslić.

Ovdje možete pročitati Statut Udruženja.

Granski kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS*

Cijena rada

*Granski kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

direktor@banja-vrucica.com

JIB: 4401714280006

Žarko JovičićPresident of the Association

Predsjednik Udruženja je Žarko Jovičić iz JP “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac.

Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

zarko.jovicic@sumers.org; uprava@sumers.org

JIB: 4401703320006

Dragutin Škrebić
Dragutin ŠkrebićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci, u oktobru 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Dragutin Škrebić, vlasnik i direktor “Škrebić Company” d.o.o. Teslić, kompanije za proizvodnju gornjih dijelova obuće. Gospodin Škrebić ujedno je i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske od 30. januara 2015. godine.

Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Granski kolektivni ugovor nije na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

skrebic@teol.net; info@skrebic.co

JIB: 4402006730006
Broj računa: 555-007-00225889-38 Nova banka a.d. Banja Luka

Boško BorisavljevićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca grafičke i novinske djelatnosti, kinematografije, proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira je osnovano u novembru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Boško Borisavljević, direktor “Borton” d.o.o. Laktaši.

Ovdje možete pogledati Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti Republike Srpske*

*Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

bosko@borton-bl.com

JIB: 4402007890007
Broj računa: 555-007-00225866-10 Nova banka a.d. Banja Luka

Spasoje AlbijanićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca građevinarstva i industrije građevinskog materijala Republike Srpske osnovano je u oktobru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Spasoje Albijanić, direktor “Monting Montaža” d.o.o. Bijeljina.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Republike Srpske*

Cijena rada

*Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

mmontaza@teol.net

JIB: 4401703590003
Broj računa: 555-007-00225906-84 Nova banka a.d. Banja Luka

Srđan Kondić
Srđan KondićPresident of the Association

The Association was founded in Banja Luka, in 2003.

The President of the Association is Srđan Kondić, President of the Management Board of  Addiko bank ad Banja Luka.

Here you can find the Statute of the Association (in Serbian language).

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

JIB: 4402016880006

Broj računa: 571-010-00002321-85 Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Milan PricaPresident of the Association

Udruženje poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske osnovano je u septembru 2002. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Milan Prica, direktor “Orao” a.d. za proizvodnju i remont iz Bijeljine, a potpredsjednik Udruženja je Stana Marković – Bojanić, direktor JELŠINGRAD LIVAR Livnica čelika a.d.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Cijena rada

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

milan.prica@orao.aero

Željko Kovačević
Željko KovačevićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca energetike Republike Srpske osnovano je u oktobru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je dr Željko Kovačević, generalni direktor Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” MP a.d. Trebinje.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Kolektivni ugovor energetike Republike Srpske*

O postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti člana 101. alineja 2. tačka b) Kolektivnog ugovora energetike RS pred Ustavnim sudom Republike Srpske više možete saznati ovdje, a Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

*Kolektivni ugovor energetike RS više nije na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

elektroprivreda@ers.ba

JIB: 4402007460002
Broj računa: 555-007-00519969-13 Nova banka a.d. Banja Luka

Janko PetrovićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca prerade drveta Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci, krajem oktobra 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Janko Petrović, direktor i vlasnik  “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS*

*Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS više nije na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

petro@teol.net; janko@petroprojekt.com

JIB: 4402007380009
Broj računa: 555-007-00520101-05 Nova banka a.d. Banja Luka

Saša Trivić
Saša TrivićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci,  u oktobru 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Saša Trivić, direktor pekarsko-slastičarskog preduzeća “Krajina klas” d.o.o. Banja Luka.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske*

Cijena rada

*Pošto je Posebni kolektivni ugovor poljoprivrede i prehrambene industrije RS donesen na osnovu Opšteg kolektivnog ugovora iz 2006. godine, koji je Ustavni sud Odlukom U -36/06 proglasio nezakonitim, a nije usklađen sa Opštim kolektivnim ugovorom iz 2010, niti je donesen novi kolektivni ugovor iz ove oblasti, a uz to je otkazan od strane Udruženja, navedeni Posebni kolektivni ugovor je nevažeći. Više o ovome možete pročitati u odgovoru Udruženja Ustavnom sudu Republike Srpske. Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

sasa.trivic@krajinaklas.com

JIB: 4401702860007
Broj računa: 5551000005475521 Nova banka a.d. Banja Luka