dr Milorad Zekić
dr Milorad ZekićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske osnovano je u martu 2004. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Milorad Zekić, izvršni direktor za proizvodno-tehnološke poslove “Komunalac” a.d. Bijeljina, doktor ekonomskih nauka.

Statut Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti RS

Poseban kolektivni ugovor za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti RS*

Cijena rada

* Napomena: Posebni kolektivni ugovor za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

info@komunalacbn.com

JIB: 4402006650002
Broj računa: 555-007-00225647-85 Nova banka a.d. Banja Luka

Dušan Stojičić
Dušan StojičićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca elektro, hemijske, gumarske i industrije za proizvodnju i preradu nemetala Republike Srpske je osnovano krajem 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Dušan Stojičić, vlasnik kompanije “Geofon” d.o.o. Teslić.

Ovdje možete pročitati Statut Udruženja.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

geofon_uprava@teol.net

JIB: 4402007620000
Broj računa: 5551000005506270 Nova banka a.d. Banja Luka

Dejan Mijić
Dejan MijićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske osnovano je u novembru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Dejan Mijić, direktor “Autoprevoz” a.d. Banja Luka, saobraćajnog privrednog društva za obavljanje gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza putnika.

Ovdje možete pročitati Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor saobraćaja i veza RS*

*Posebni kolektivni ugovor saobraćaja i veza RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

info@autoprevoz.org

JIB: 4402006810000
Broj računa: 555-007-00225864-16 Nova banka a.d. Banja Luka

Aleksandar Radošević
Aleksandar RadoševićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca trgovine, turizma i ugostiteljstva Republike Srpske osnovano je u novembru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Aleksandar Radošević, generalni direktor Zdravstveno – turističkog centra  “Banja Vrućica a.d. Teslić.

Ovdje možete pročitati Statut Udruženja.

Granski kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS*

Cijena rada

*Granski kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

direktor@banja-vrucica.com

JIB: 4401714280006

Žarko JovičićPresident of the Association

Predsjednik Udruženja je Žarko Jovičić iz JP “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac.

Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

zarko.jovicic@sumers.org; uprava@sumers.org

JIB: 4401703320006

Dragutin Škrebić
Dragutin ŠkrebićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci, u oktobru 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Dragutin Škrebić, vlasnik i direktor “Škrebić Company” d.o.o. Teslić, kompanije za proizvodnju gornjih dijelova obuće. Gospodin Škrebić ujedno je i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske od 30. januara 2015. godine.

Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Granski kolektivni ugovor nije na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

skrebic@teol.net; info@skrebic.co

JIB: 4402006730006
Broj računa: 555-007-00225889-38 Nova banka a.d. Banja Luka

Boško BorisavljevićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca grafičke i novinske djelatnosti, kinematografije, proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira je osnovano u novembru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Boško Borisavljević, direktor “Borton” d.o.o. Laktaši.

Ovdje možete pogledati Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti Republike Srpske*

*Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

bosko@borton-bl.com

JIB: 4402007890007
Broj računa: 555-007-00225866-10 Nova banka a.d. Banja Luka

Spasoje AlbijanićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca građevinarstva i industrije građevinskog materijala Republike Srpske osnovano je u oktobru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Spasoje Albijanić, direktor “Monting Montaža” d.o.o. Bijeljina.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Republike Srpske*

Cijena rada

*Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

mmontaza@teol.net

JIB: 4401703590003
Broj računa: 555-007-00225906-84 Nova banka a.d. Banja Luka

Srđan Šuput
Srđan Šuputpredsjednik Udruženja

Udruženje je osnovano u Banjoj Luci, krajem 2003. godine. Predsjednik Udruženja bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija Republike Srpske od aprila 2014. godine je Srđan Šuput, generalni direktor “Wiener osiguranja” a.d. Banja Luka, a potpredsjednik je Dragana Garača, direktor DUIF “BLB Menadžment invest a.d. Banja Luka.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Granski kolektivni ugovor finansijskih organizacija Republike Srpske*

Cijena rada

*Granski kolektivni ugovor finansijskih organizacija RS nije više na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

ssuput@wiener.ba

JIB: 4402016880006
Broj računa: 571-010-00002321-85 Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Milan PricaPresident of the Association

Udruženje poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske osnovano je u septembru 2002. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Milan Prica, direktor “Orao” a.d. za proizvodnju i remont iz Bijeljine, a potpredsjednik Udruženja je Stana Marković – Bojanić, direktor JELŠINGRAD LIVAR Livnica čelika a.d.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Cijena rada

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

milan.prica@orao.aero

Željko Kovačević
Željko KovačevićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca energetike Republike Srpske osnovano je u oktobru 2003. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je dr Željko Kovačević, generalni direktor Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” MP a.d. Trebinje.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Kolektivni ugovor energetike Republike Srpske*

O postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti člana 101. alineja 2. tačka b) Kolektivnog ugovora energetike RS pred Ustavnim sudom Republike Srpske više možete saznati ovdje, a Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

*Kolektivni ugovor energetike RS više nije na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

elektroprivreda@ers.ba

JIB: 4402007460002
Broj računa: 555-007-00519969-13 Nova banka a.d. Banja Luka

Janko PetrovićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca prerade drveta Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci, krajem oktobra 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Janko Petrović, direktor i vlasnik  “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS*

*Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS više nije na snazi.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

petro@teol.net; janko@petroprojekt.com

JIB: 4402007380009
Broj računa: 555-007-00520101-05 Nova banka a.d. Banja Luka

Saša Trivić
Saša TrivićPresident of the Association

Udruženje poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci,  u oktobru 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Saša Trivić, direktor pekarsko-slastičarskog preduzeća “Krajina klas” d.o.o. Banja Luka.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske*

Cijena rada

*Pošto je Posebni kolektivni ugovor poljoprivrede i prehrambene industrije RS donesen na osnovu Opšteg kolektivnog ugovora iz 2006. godine, koji je Ustavni sud Odlukom U -36/06 proglasio nezakonitim, a nije usklađen sa Opštim kolektivnim ugovorom iz 2010, niti je donesen novi kolektivni ugovor iz ove oblasti, a uz to je otkazan od strane Udruženja, navedeni Posebni kolektivni ugovor je nevažeći. Više o ovome možete pročitati u odgovoru Udruženja Ustavnom sudu Republike Srpske. Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Contact

Đure Daničića 1
Banja Luka78000
Republika Srpska, BiH

+387 51 226 160

sasa.trivic@krajinaklas.com

JIB: 4401702860007
Broj računa: 5551000005475521 Nova banka a.d. Banja Luka