Webinar: Pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije za Prvu grupu obveznika fiskalizacije

Banja Luka - Obavještavamo poreske obveznike da će Poreska uprava Republike Srpske, u petak 19. aprila 2024. godine,...
Saznajte više
Webinar: Pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije za Prvu grupu obveznika fiskalizacije

Poreska uprava Republike Srpske danas objavila javni poziv za prvu grupu obveznika: Počinje novi sistem fiskalizacije u Srpskoj

Banja Luka - Poreska uprava Republike Srpske objavila je danas Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka...
Saznajte više
Poreska uprava Republike Srpske danas objavila javni poziv za prvu grupu obveznika: Počinje novi sistem fiskalizacije u Srpskoj

Otvoren “Sajam zanimanja 2024” u Banja Luci

Banja Luka - U cilju upoznavanja učenika završnih razreda sa strukama i zanimanjima u banjalučkim obrazovnim ustanovama, sa...
Saznajte više
Otvoren “Sajam zanimanja 2024” u Banja Luci

Sastanak Višković – Škrebić: Partnerstvom do prosperitetnog poslovnog ambijenta

Banja Luka - Danas je u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Srpske održan sastanak predsjednika Unije poslodavaca Republike Srpske...
Saznajte više
Sastanak Višković – Škrebić: Partnerstvom do prosperitetnog poslovnog ambijenta

Realizacija projekta “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”

Banja Luka - U okviru realizacije projekta "Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH", članovi...
Saznajte više
Realizacija projekta “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”

Predstavljen projekat “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”, 04.04.2024. god., hotel Courtyard by Marriott

Banja Luka - Unija poslodavaca Republike Srpske je u četvrtak 04. aprila 2024. godine u hotelu Courtyard by...
Saznajte više
Predstavljen projekat “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”, 04.04.2024. god., hotel Courtyard by Marriott

Intervju za “Glas Srpske” – predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske

Banja Luka - Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske gdin Zoran Škrebić dao je intervju za "Glas Srpske" i...
Saznajte više
Intervju za “Glas Srpske” – predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske

Gostovanje u jutarnjem programu RTRS – novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad

Banja Luka - U jutarnjem programu RTRS gostovao je potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske gdin Saša Trivić, koji...
Saznajte više
Gostovanje u jutarnjem programu RTRS – novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad

Obavještenje o novom Pravilniku o privremenoj spriječenosti za rad

Banja Luka - Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je 27. marta 2024. godine usvojio novi Pravilnik...
Saznajte više
Obavještenje o novom Pravilniku o privremenoj spriječenosti za rad

Zoran Škrebić novi predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske

Banja Luka - Skupština Unije poslodavaca Republike Srpske je na 67. sjednici izabrala sedmog predsjednika Unije poslodavaca, gospodina...
Saznajte više
Zoran Škrebić novi predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske

Gostovanje na jutarnjem programu RTRS, 25. mart 2024. godine

Banja Luka -  Dana 25. marta 2024. godine u jutarnjem programu RTRS gostovao je direktor Unije poslodavaca Republike...
Saznajte više
Gostovanje na jutarnjem programu RTRS, 25. mart 2024. godine
Post Nav Image Webinar: Pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije za Prvu grupu obveznika fiskalizacije
Post Nav Image Poreska uprava Republike Srpske danas objavila javni poziv za prvu grupu obveznika: Počinje novi sistem fiskalizacije u Srpskoj
Post Nav Image Otvoren “Sajam zanimanja 2024” u Banja Luci
Post Nav Image Sastanak Višković – Škrebić: Partnerstvom do prosperitetnog poslovnog ambijenta
Post Nav Image Realizacija projekta “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”
Post Nav Image Predstavljen projekat “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”, 04.04.2024. god., hotel Courtyard by Marriott
Post Nav Image Intervju za “Glas Srpske” – predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske
Post Nav Image Gostovanje u jutarnjem programu RTRS – novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad
Post Nav Image Obavještenje o novom Pravilniku o privremenoj spriječenosti za rad
Post Nav Image Zoran Škrebić novi predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske
Post Nav Image Gostovanje na jutarnjem programu RTRS, 25. mart 2024. godine

Ostali članci

Saopštenje za javnost

Banja Luka - Zbog nefunkcionisanja pravosuđa Republike Srpske uzrokovanog štrajkom u organizaciji Sindikata pravosuđa Republike Srpske koji traje od 28. februara 2024. godine, Unija poslodavaca Republike Srpske je na zahtjev članstva uputila Vladi Republike Srpske [...]

Ostali članci

Saopštenje za javnost

Banja Luka - Zbog nefunkcionisanja pravosuđa Republike Srpske uzrokovanog štrajkom u organizaciji Sindikata pravosuđa Republike Srpske koji [...]

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

PUBLIKACIJE