Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavio je danas Javne pozive za korišćenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2017. godini, i to:

  1. Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. godini, ukupne vrijednosti 2.000.000 KM,
  2. Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS u 2017. godini “Zajedno do posla”, za koji je predviđeno 4.500.000 KM,
  3. Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti, čija je vrijednost 1.000.000 KM,
  4. Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini, sa 236.617 KM,
  5. Projekat sticanja radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2017. godini, vrijednosti 2.497.224 KM,
  6. Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini, za koji je izdvojeno 500.000 KM

Planirano je zapošljavanje ukupno 2.548 lica, a rok za prijavu je 19.4.2017. godine.

Ostali detalji nalaze se u tekstu poziva, a dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici ili u biroima Zavoda za zapošljavanje RS. Preuzmite Javne pozive za korišćenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2017.