Vlada Republike Srpske imenovala je današnjoj telefonskoj sjednici krizni Štab za praćenje stanja u privredi Republike Srpske.

Na čelu  Štabа za praćenje štetnih poslјedica virusa korona na stanje u privredi  Republike Srpske je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

Na inicijativu poslovne zajednice Vlada RS je sačinila prijedlog mjera za ublažavanje štetnih poslјedica virusa korona na privredne subjekte u Republici Srpskoj.

Predložene mjere za ublažavanje štetnih poslјedica virusa korona na privredne subjekte u Republici Srpskoj su slјedeće:

  1. Odgoda plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu do 30.06.2020. godine.

Obaveze će biti isplaćene u ratama do kraja 2020. godine.

  1. Hitna isplata povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini. Isplata počinje u ponedjelјak, 16.03.2020. godine.
  2. U ponedjelјak, 16.03.2020. godine, održaće se sastanak sa svim predstavnicima bankama u Republici Srpskoj u Vladi Republike Srpske u cilјu obezbjeđenja grejs perioda za kreditna zaduženja privrednih subjekata.
  3. Smanjenje parafiskalnih nameta u završnoj fazi biće realizovano u aprilu 2020. godine.
  4. Kod najugroženijih privrednih subjekata koji rade sa zemlјama koje su najteže pogođene virusom korona, vršiće se analizu stanja pojedinačno.
  5. Uvodi se moratorij na otplatu kredita Investiciono-razvojne banke u trajanju od tri mjeseca za privredne subjekte u Republici Srpskoj.

U Štab za praćenje štetnih poslјedica virusa korona na stanje u privredi  Republike Srpske imenovani su ministri: Zora Vidović, ministar finansija, Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju,  Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva, Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva, Đorđe Popović, ministar saobraćaja i veza, Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma.