Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, u skladu sa Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske broj 02/1-021-686/19 i 02/1-021-687/19 od 04. jula 2019. godine, obavještavaju sve zainteresovane predstavnike radnika, poslodavaca, nezaposlenih lica, nadzornih i kontrolnih organa, naučnih i stručnih institucija, javnih službi te sve ostale zaintresovane da će u periodu od 16. do 23. jula 2019. godine održati zajedničke javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju prema rasporedu kako slijedi:

  • 16. jul (utorak) Banjoj Luci, Republička uprava za inspekcijske poslove – Velika sala, Ul. Veljka Mlađenovića bb,
  • 17. jul (srijeda)u Prijedoru, Zavod za izgradnju grada, ul. Miloša Obrenovića 18,
  • 18. jul (četvrtak)u Istočnom Sarajevu, Skupština grada Istočnog Sarajeva,
  • 19. jul (petak) u Trebinju, Skupština grada Trebinja,
  • 22. jul (ponedeljak)u Doboju, Skupština grada Doboja,
  • 23. jul (utorak)u Bijeljini, Skupština grada Bijeljine.

Sve javne rasprave počinju u 11:00 časova.

Ulaz na javne rasprave je slobodan, a broj učesnika je ograničen isključivo kapacitetom sale u kojoj se održava javna rasprava.

Tekstovi usvojenih Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju mogu se preuzeti na internet portalu Narodne skupštine Republike Srpske (https://www.narodnaskupstinars.net) i Vlade Republike Srpske (https://www.vladars.net).