19.7.2017. “Tržište rada – Stanje i izazovi” – okrugli sto

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), uz tehničku pomoć projekta «Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu», koji finansira Evropska unija, će 19. jula 2017. godine sa početkom u 11:00 sati, održati okrugli sto pod nazivom “Tržište rada – Stanje i izazovi”, u prostorijama hotela Bosna u Banjaluci. Tokom održavanja okruglog stola biće predstavljena analiza i projekcija tržišta rada u Republici Srpskoj.

Cilj okruglog stola je da se okupe svi akteri socijalnog dijaloga u RS, odnosno predstavnici Vlade Republike Srpske, predstavnici sindikata i predstavnici poslodavaca, kao i druge zainteresovane organizacije, kako bi na otvoren način diskutovali o stanju i izazovima tržišta rada u Republici Srpskoj.

Posebna pažnja će se posvetiti izazovima i problemima sa kojima se suočavaju u socijalnom dijalogu, sa naglaskom na reformske procese. Središnja debata okruglog stola će se voditi oko analize i projekcije tržišta rada u Republici Srpskoj.

Comments are closed