Ženeva, 05.06.2018.- U Ženevi se od 28.maja do 8.juna 2018. godine održava 107. konferencija Međunarodne organizacije rada. U okviru delegacije Bosne i Hercegovine u radu konferencije učestvuju i predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Ovogodišnja konferencija posvećena je dostojanstvenom radu i ulozi Međunarodne organizacije rada u postizanju globalnog mira.

Predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske su uzeli učešće i na 5.forumu Međunarodne organizacije poslodavaca koji je obradio izuzezno zanimljivu temu posvećenu izgradnji radne snage za budućnost uz poštovanje principa diverziteta, jednakosti i inkluzije.

Tokom trajanja konferencije predstavnici UUPRS su obavili niz susreta i razgovora sa predstavnicima međunaordnih organizacija i institucija, kao i sa poslodavačkim organizacijama iz regiona.