Prilikom izrade ovog propisa utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz člana 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave i konsultacijama u izradi zakonskih akata („Službeni glasik Republike Srpske”, br. 123/08 i 73/12). Procjena je da je Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama koji se nalazi u prilogu od interesa za javnost, te se radna verzija teksta objavljuje na internet stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Vaše primjedbe i sugestije možete dostaviti na adresu: unija.uprs@blic.net ili ostaviti komentar na forumu na dole navedenom linku.