Banja Luka – Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite donijelo je Pojašnjenje oko izrade Akta o procjeni rizika i njegove revizije protekom roka od tri godine. U Pojašnjenju se navode slučajevi u kojima je navedeni Akt potrebno mijenjati i prije isteka roka od tri godine. Kod poslodavca gdje nije bilo takvih dešavanja, nema potrebe da se mijenja Akt, nego se isti mora pregledati i konstatovati činjenično stanje da se kod poslodavca nisu dešavale situacije koje bi dovele do promjene Akta o procjeni rizika. Pročitajte kompletno Pojašnjenje Ministarstva.