POSLOVNIM LJUDIMA OMOGUĆEN ULAZAK U BIH

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH, donio je Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH, kao i [...]