SSD-WBC

 • Socijalnim dijalogom do novog Zakona o radu

  Socijalnim dijalogom do novog Zakona o radu

  U srijedu, 23. decembra 2015. godine, u Banjoj Luci je održana konferencija "Socijalnim dijalogom do novog Zakona o radu", koju je organizovala Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske kao dio aktivnosti …Više »
 • Kako do boljih propisa i životnog standarda

  Kako do boljih propisa i životnog standarda

  Socijalni partneri, institucije, preduzeća i brojne organizacije civilnog društva u četvrtak, 25. juna 2015. u Banjoj Luci razgovarali su o prednostima socijalnog dijaloga, njegovom stanju u Republici Srpskoj, perspektivama, ali …Više »
 • RS poslodavci u BUSINESSEUROPE

  RS poslodavci u BUSINESSEUROPE

  U okviru projekta “Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana” (SSD WBC), predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske učestvuju u studijskoj posjeti Briselu. Delegacija UUPRS, koju čine predsjednik Dragutin Škrebić, …Više »
 • Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana – SSD WBC

  Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana – SSD WBC

  Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske učestvuje na projektu ’’Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana“, finansiranom od strane Evropske unije. Poslodavačke organizacije iz Crne Gore, Albanije, Makedonije, Srbije, Republike Srpske …Više »

Comments are closed