ministar

govor

U srijedu, 23. decembra 2015. godine, u Banjoj Luci je održana konferencija “Socijalnim dijalogom do novog Zakona o radu”, koju je organizovala Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske kao dio aktivnosti u projektu “Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana” (SSD WBC). Na ovom skupu koji je imao izuzetan odziv učestvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, koji je izlagao na temu “Socijalni dijalog – da li je koristan i zašto jeste” iz perspektive Vlade RS. U ime Konfederacije sindikata Republike Srpske govorio je predsjednik ove organizacije Obrad Belenzada. Učesnici su takođe govorili i o aktuelnom Radnom tekstu Zakona o radu i rješenjima koja bi eventualno trebalo usvojiti u navedenom zakonu.