Poslovna zajednica i ciljevi održivog razvoja u BiH

Sarajevo – Konferencija “Poslovna zajednica i ciljevi održivog razvoja” održava se danas u Sarajevu u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija u BiH i Ambasade Švedske. Istaknuto je da ciljeve održivog razvoja 2030 (SDG2030) treba ugraditi u strateške dokumente institucija i kompanija, te da je privatni sektor strateški partner u implementaciji SDG2030. U panelu “Sa manje postići više – Efikasno korišćenje i održivo upravljanje prirodnim resursima” učestvuje Saša Trivić iz banjalučke kompanije Krajina klas.

Pročitaj više

Potpisan Sporazum o saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja

Banja Luka – Danas je potpisan Sporazum o saradnji između Unije udruženja poslodavaca RS i Fonda zdravstvenog osiguranja RS kojim se, između ostalog, jasnije definišu isplate refundacija neto plata radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja duža od 30 dana), kao i izmirenje dugovanja iz ranijeg perioda. Fond se ovim sporazumom obavezuje da će sve tekuće obaveze u 2018. godini za bolovanja izmirivati redovno, dok će se dug iz ranijih godina kontinuirano izmirivati, uz mogućnost multilateralne kompenzacije potraživanja i dugovanja. Budući da poslodavci imaju mogućnost da od Fonda zatraže provjeru opravdanosti bolovanja svojih radnika, potpisnici ovog sporazuma će inicirati…

Pročitaj više

31.5.2018. u 12 potpisivanje Sporazuma UUPRS i FZO

Banja Luka – Fond zdravstvenog osiguranja RS potpisaće danas u 12 časova u prostorijama Fonda Sporazum o saradnji sa Unijom udruženja poslodavaca RS kojim se, između ostalog, jasnije definišu isplate refundacija neto plata radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja duža od 30 dana), kao i izmirenje dugovanja iz ranijeg perioda. Fond se ovim sporazumom obavezuje da će sve tekuće obaveze u 2018. godini za bolovanja izmirivati redovno, dok će se dug iz ranijih godina kontinuirano izmirivati, uz mogućnost multilateralne kompenzacije potraživanja i dugovanja.

Pročitaj više

Pojašnjenje u vezi sa Aktom o procjeni rizika

Banja Luka – Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite donijelo je Pojašnjenje oko izrade Akta o procjeni rizika i njegove revizije protekom roka od tri godine. U Pojašnjenju se navode slučajevi u kojima je navedeni Akt potrebno mijenjati i prije isteka roka od tri godine. Kod poslodavca gdje nije bilo takvih dešavanja, nema potrebe da se mijenja Akt, nego se isti mora pregledati i konstatovati činjenično stanje da se kod poslodavca nisu dešavale situacije koje bi dovele do promjene Akta o procjeni rizika. Pročitajte kompletno Pojašnjenje Ministarstva.

Pročitaj više

Memorandum o zajedničkim politikama Vlade RS i UUPRS

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Vlada Republike Srpske potpisale su 10. decembra 2017. godine u Banjoj Luci Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018 – 2020. godina. Politike iz Memoranduma tiču se  oporavka privrede, fiskalne konsolidacije i reforme javnog sektora, a predstavljen je na panel diskusiji “Zajedno za jaču Srpsku” održanoj 28. decembra. Pročitajte kompletan tekst potpisanog Memoranduma.

Pročitaj više

28. decembra panel diskusija “Zajedno za jaču Srpsku”

Banja Luka – U četvrtak, 28. decembra 2017. godine, Vlada Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuju panel diskusiju «Zajedno za jaču Srpsku», koja će biti održana u zgradi Vlade Republike Srpske sa početkom u 10 časova. Cilj panel diskusije je unapređenje dijaloga između Vlade Republike Srpske i poslovne zajednice, kao i predstavljanje Memoranduma o zajedničkim politikama Vlade RS i UUPRS. U okviru ovog događaja, Vlada Republike Srpske će dodijeliti priznanja odgovornim poreskim obveznicima. Preuzmite agendu događaja.

Pročitaj više

U utorak poznat novi iznos najniže plate

Banja Luka – Najniža plata biće veća i o tome nema otvorenih pitanja među socijalnim partnerima. Koliko će ona iznositi biće saopšteno u utorak, 26. decembra, poručeno je nakon svečane radne sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske povodom 20 godina rada. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić smatra da najniža plata ne bi trebalo da bude veliki teret dogovora Vlade, poslodavaca i sindikata, jer se ona dogovara u odnosu na prosječnu platu. “Unija ima stavove kada je riječ o opštem kolektivnom ugovoru i spremna je da dođe do finalnog dogovora i da se on potpiše. Svako mora naučiti napraviti…

Pročitaj više

Intervju predsjednika Škrebića: Vladine olakšice dižu plate

Poslovna zajednica spremna je da sve olakšice koje će u naredne tri godine dobiti od Vlade RS iskoristi za povećanje plata zaposlenima, kazao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić. Naglasio je da će realizacija mjera iz memoranduma o zajedničkim politikama za period od 2018. do 2020. godine potpisanog sa Vladom uticati na rast zaposlenosti, veći priliv novca u budžet RS i u izvjesnoj mjeri zaustaviti odliv radne snage u inostranstvo. GLAS SRPSKE: Odakle je potekla inicijativa za potpisivanje memoranduma sa Vladom RS kojim je precizno utvrđeno sprovođenje mjera iz ekonomske politike? ŠKREBIĆ: Ideja je potekla od Unije udruženja…

Pročitaj više

Potpisan Memorandum o zajedničkim politikama 2018-2020 sa Vladom RS (VIDEO)

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović potpisala je 10. decembra 2017. u Banjaluci Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina, sa predsjednikom Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutinom Škrebićem. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić je rekao da je za poslovnu zajednicu i realni sektor najvažnije da se prvi put govori o smanjenju oporezivanja rada. “Dogovorili smo se da u periodu 2018-2020. godine oporezivanje rada svedemo na nivo koji je bio 2008. godine”, rekao je Škrebić i dodao da je druga, veoma bitna stavka za poslodavce, Zakon o porezu na dobit. On je naveo da imaju dogovor…

Pročitaj više