Ocjena ustavnosti i zakonitosti člana 64. PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira

U nastavku se nalazi odgovor Udruženja poslodavaca šumarstva RS na inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 64. PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS. Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 64. stava 1. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/06). Navedeni član 64. glasi: “Poslodavac obezbjeđuje sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15% predsjedniku…

Pročitaj više

Ocjena ustavnosti i zakonitosti čl. 64 PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS

U nastavku slijedi odgovor Udruženja poslodavaca prerade drveta RS na inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 64. PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske. Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 64. stava 1. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/06). Navedeni član 64. glasi: “Poslodavac obezbjeđuje sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15%…

Pročitaj više

Misija i vizija

Misija Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora. Povjereno nam je: zastupanje interesa poslodavaca na području radnog i socijalnog zakonodavstva; pružamo odgovarajuće usluge svojim članicama u skladu sa ovlaštenjima i ciljevima Unije; uspostavljamo i unapređujemo poslovne veze u zemlji i inostranstvu. Vizija Želimo da budemo organizacija koja okuplja najveći broj poslodavaca, organizacija koja će svojim autoritetom i brojnošću svojih članova biti uvažavana kao nezamjenjivi partner Vladi i sindikatima, i direktno uticati na donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno funkcionisanje slobodnog tržišta. Ciljevi Pokretanje i…

Pročitaj više

Ocjena ustavnosti i zakonitosti člana 67. PKU za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti RS

Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 67. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/06). Navedeni član 67. glasi: “Poslodavac osigurava sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korišćenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15% predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca do 100 radnika, odnosno za svakih narednih 100 radnika još po 2,5% na osnovnu platu, v) naknadu od 25% na osnovnu platu za profesionalno obavljanje funkcije predsjednika…

Pročitaj više

Ocjena ustavnosti i zakonitosti člana 101. Kolektivnog ugovora energetike RS

Momčilo Glamočić iz Kneževa dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 101. alineja 2. tačka b) Kolektivnog ugovora energetike Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/08). Inicijativu Ustavnom sudu Republike Srpske možete pročitati ovdje, a u nastavku slijedi odgovor Udruženja poslodavaca energetike Republike Srpske na ovu inicijativu. Navedeni član 101. glasi: “Poslodavac osigurava Sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: – Korišćenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke usluge, – Izvršenje dijela godišnjeg finansijskog plana Sindikata, vezanog za Kolektivni ugovor, i – Naknadu na osnovnu platu, u visini: a) od 10% povjereniku Sindikata, odnosno…

Pročitaj više

Obavještenje o otkazivanju primjene Opšteg kolektivnog ugovora

Dopisom broj 41/14 od 04.02.2014. godine, članice Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske obaviještene su o objavljivanju Odluke o otkazivanju primjene Opšteg kolektivnog ugovora Skupštine u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 02/14. Otkazni rok od tri mjeseca, predviđen stavom 5. člana 59. otkazanog Opšteg kolektivnog ugovora (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/10), istekao je dana 27.04.2014.  godine. Dopisom broj 254/14 od 30.04.2014. godine Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je obavijestila socijalne partnere o isteku otkaznog roka, i na osnovu člana 59. stava 6. otkazanog Opšteg kolektivnog ugovora pozvala socijalne partnere na pokretanje postupka za zaključivanje novog kolektivnog ugovora. Imajući u vidu…

Pročitaj više

Nezaposlenost mladih u BiH

BANJALUKA, BiH je sa 27,6 odsto nezaposlenih mladih ljudi na vrhu liste evropskih zemalja koje se bore sa ovim problemom, pokazuju podaci institucija rada UN u Ženevi.Prema ovom izvještaju, u svijetu je nezaposleno oko 75 miliona mladih, a područje Balkana i Španije su među najvećim “žarištima” nezaposlenosti, pišu “Nezavisne novine”.

Pročitaj više