Ocjena zakonitosti čl. 66. PKU poljoprivrede i prehrambene industrije RS

Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člaka 66. alineja 2. Posebnog kolektivnog ugovora poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/06). Navedeni član 66. glasi: “Poslodavac osigurava sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: – Korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke usluge, – Uvećanje plate predsjedniku ili povjereniku sindikata u preduzeću u visini od 15% kod poslodavca do 100 radnika, odnosno na svakih narednih 100 radnika još po 2,5% na osnovnu platu, – Za profesionalno obavljanje funkcije predsjednika (povjerenika) uvećanje osnovne plate od 25%, gdje je broj zaposlenih…

Pročitaj više

Ocjena zakonitosti člana 56. GKU finansijskih organizacija RS

Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 56. Granskog kolektivnog ugovora finansijskih organizacija Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/07). Navedeni član 56. poziva se na odredbe Opšteg kolektivnog ugovora i Zakona o radu. Granski kolektivni ugovor finansijskih organizacija Republike Srpske donesen je, između ostalog, na osnovu člana 3. i 65. Opšteg kolektivnog ugovora (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 27/06). Ustavni sud Republike Srpske svojom Odlukom broj U-36/06 od 26. studenog 2008. utvrdio je da Opšti kolektivni ugovor (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 27/06) nije u saglasnosti sa Ustavom i…

Pročitaj više

Ocjena zakonitosti čl. 78. GKU za zaposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i usl. djelatnosti

Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 78. stav 1. tačka b) Granskog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” , broj 94/06). Navedeni član 78. glasi:“Poslodavac osigurava sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15% predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca do 100 radnika, odnosno za svakih narednih 100 radnika još po 2,5% na osnovnu platu, v) naknadu od 25% na osnovnu platu za…

Pročitaj više

Postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti čl. 66. GKU tekstila, kože i obuće

Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 66. tačka b) Granskog kolektivnog ugovora tekstila, kože i obuće Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/06). Navedeni član 66. glasi: “Poslodavac osigurava sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15% predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca do 100 radnika, odnosno za svakih narednih 100 radnika još po 2,5% na osnovnu platu, v) naknadu od 25% na osnovnu platu za profesionalno obavljanje funkcije predsjednika (povjerenik), gdje je broj…

Pročitaj više

Ocjena ustavnosti i zakonitosti čl. 84. PKU saobraćaja i veza RS

U nastavku slijedi odgovor Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza RS na inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 84. PKU saobraćaja i veza RS. Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 84. alineja 2. Posebnog kolektivnog ugovora saobraćaja i veza Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/06). Navedeni član 84. glasi: “Preduzeće osigurava sindikatu slijedeće uslove za njegovo djelovanje: – Korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, – Naknadu plate u visini od 15% predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca do 100 radnika, odnosno na svakih narednih 100…

Pročitaj više

Ocjena ustavnosti i zakonitosti člana 64. PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira

U nastavku se nalazi odgovor Udruženja poslodavaca šumarstva RS na inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 64. PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS. Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 64. stava 1. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/06). Navedeni član 64. glasi: “Poslodavac obezbjeđuje sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15% predsjedniku…

Pročitaj više

Ocjena ustavnosti i zakonitosti čl. 64 PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS

U nastavku slijedi odgovor Udruženja poslodavaca prerade drveta RS na inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 64. PKU za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske. Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 64. stava 1. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/06). Navedeni član 64. glasi: “Poslodavac obezbjeđuje sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korištenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15%…

Pročitaj više

Misija i vizija

Misija Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora. Povjereno nam je: zastupanje interesa poslodavaca na području radnog i socijalnog zakonodavstva; pružamo odgovarajuće usluge svojim članicama u skladu sa ovlaštenjima i ciljevima Unije; uspostavljamo i unapređujemo poslovne veze u zemlji i inostranstvu. Vizija Želimo da budemo organizacija koja okuplja najveći broj poslodavaca, organizacija koja će svojim autoritetom i brojnošću svojih članova biti uvažavana kao nezamjenjivi partner Vladi i sindikatima, i direktno uticati na donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno funkcionisanje slobodnog tržišta. Ciljevi Pokretanje i…

Pročitaj više

Ocjena ustavnosti i zakonitosti člana 67. PKU za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti RS

Momčilo Glamočić dao je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, između ostalog, člana 67. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/06). Navedeni član 67. glasi: “Poslodavac osigurava sindikatu sljedeće uslove za njegovo djelovanje: a) korišćenje odgovarajuće prostorije i potrebne administrativno–tehničke i računovodstvene usluge, b) naknadu plate u visini od 15% predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca do 100 radnika, odnosno za svakih narednih 100 radnika još po 2,5% na osnovnu platu, v) naknadu od 25% na osnovnu platu za profesionalno obavljanje funkcije predsjednika…

Pročitaj više