Prvi sastanak Implementacionog odbora Vlade i Unije udruženja poslodavaca

Banja Luka 05.04.2018 – Banjaluci je danas održan prvi sastanak Implementacionog odbora Vlade i Unije udruženja poslodavaca, s ciljem praćenja realizacije mjera definisanih Memorandumom o zajedničkim politikama zaključenim krajem prošle godine. Zaključeno je da je većina planiranih mjera za prvi kvartal ove godine realizovana, ili je u postpuku realizacije. To je početak realizacije trogodišnjeg plana, čiji je cilj oporavak privrede, fiskalna konsolidacija i oporavak javnog sektora. “Cilj je da osnažimo i rasteretimo privredu i realni sektor, poboljšamo položaj radnika i poslodavaca i putem novih zapošljavanja zaustavimo odlaske kvalifikovane radne snage”, navela je Golićeva Za poslodavce je najvažnija mjera, koja je planirana…

Pročitaj više

Grad Banja Luka, Unija i OKC organizovali „Sajam zanimanja”

Banjalučka Gradska uprava i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, u partnerstvu s Omladinskim komunikativnim centrom, organizuju jednodnevni Sajam zanimanja u Domu omladine. Na sajmu su predstavljene škole i zanimanja osnovcima i roditeljima, ponude poslodavaca za stipendiranje učenika, te mjesta za obavljanje prakse, kako bi nove generacije lakše došle do posla. Na sajmu je predstavljeno oko 50 zanimanja iz deset banjalučkih srednjih škola, a predstavile su se i neke od uspješnijih kompanija i preduzeća, razvojne agencije i Grad Banjaluka. Sajam zanimanja predstavlja i priliku da se uz mogućnosti promocije deficitarnih zanimanja, učenici edukuju o načinu izvođenja praktične nastave i uspostavljanja saradnje…

Pročitaj više

Objavljen javni poziv za dodjelu podsticaja za zapošljavanje u 2017. godini

Banja Luka 25.04.2018, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS-a i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisali su javni poziv za korištenje sredstava po šest programa zapošljavanja u skladu s Akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu. Najznačajniji program zapošljavanje odnosi se na program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa. Predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske učestvovali su u izradi planskih dokumenata-Strategije i Akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu. Kroz proceduru usvajanja navedenih dokumenata, kao i kroz definisanje javnog poziva, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske se zalagala za jadnak status svih poslodavaca odnosno istu…

Pročitaj više

Sporazum UUPRS i Fonda zdravstva: izmirenje obaveza Fonda do kraja godine

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisali su Sporazum o saradnji u okviru realizacije Memoranduma o zajedničkim politikama Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca RS. Sporazum je zaključen radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa potpisnika u vezi sa stabilnošću funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite i poboljšanja uslova poslovanja. Osnovne odredbe ovog sporazuma odnose se, između ostalog, i na izmirenje obaveza Fonda zdravstvenog osiguranja nastalih u 2018. godini, koje će biti izmirene zaključno sa 30.06.2018. godine, kao i na obaveze prema urednim poreskim obveznicima nastale do 31.12.2017. godine koje će biti izmirivane sukcesivno u narednim mjesecima…

Pročitaj više

Poslovna zajednica i ciljevi održivog razvoja u BiH

Sarajevo – Konferencija “Poslovna zajednica i ciljevi održivog razvoja” održava se danas u Sarajevu u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija u BiH i Ambasade Švedske. Istaknuto je da ciljeve održivog razvoja 2030 (SDG2030) treba ugraditi u strateške dokumente institucija i kompanija, te da je privatni sektor strateški partner u implementaciji SDG2030. U panelu “Sa manje postići više – Efikasno korišćenje i održivo upravljanje prirodnim resursima” učestvuje Saša Trivić iz banjalučke kompanije Krajina klas.

Pročitaj više

Potpisan Sporazum o saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja

Banja Luka – Danas je potpisan Sporazum o saradnji između Unije udruženja poslodavaca RS i Fonda zdravstvenog osiguranja RS kojim se, između ostalog, jasnije definišu isplate refundacija neto plata radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja duža od 30 dana), kao i izmirenje dugovanja iz ranijeg perioda. Fond se ovim sporazumom obavezuje da će sve tekuće obaveze u 2018. godini za bolovanja izmirivati redovno, dok će se dug iz ranijih godina kontinuirano izmirivati, uz mogućnost multilateralne kompenzacije potraživanja i dugovanja. Budući da poslodavci imaju mogućnost da od Fonda zatraže provjeru opravdanosti bolovanja svojih radnika, potpisnici ovog sporazuma će inicirati…

Pročitaj više

31.5.2018. u 12 potpisivanje Sporazuma UUPRS i FZO

Banja Luka – Fond zdravstvenog osiguranja RS potpisaće danas u 12 časova u prostorijama Fonda Sporazum o saradnji sa Unijom udruženja poslodavaca RS kojim se, između ostalog, jasnije definišu isplate refundacija neto plata radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja duža od 30 dana), kao i izmirenje dugovanja iz ranijeg perioda. Fond se ovim sporazumom obavezuje da će sve tekuće obaveze u 2018. godini za bolovanja izmirivati redovno, dok će se dug iz ranijih godina kontinuirano izmirivati, uz mogućnost multilateralne kompenzacije potraživanja i dugovanja.

Pročitaj više

Pojašnjenje u vezi sa Aktom o procjeni rizika

Banja Luka – Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite donijelo je Pojašnjenje oko izrade Akta o procjeni rizika i njegove revizije protekom roka od tri godine. U Pojašnjenju se navode slučajevi u kojima je navedeni Akt potrebno mijenjati i prije isteka roka od tri godine. Kod poslodavca gdje nije bilo takvih dešavanja, nema potrebe da se mijenja Akt, nego se isti mora pregledati i konstatovati činjenično stanje da se kod poslodavca nisu dešavale situacije koje bi dovele do promjene Akta o procjeni rizika. Pročitajte kompletno Pojašnjenje Ministarstva.

Pročitaj više

Memorandum o zajedničkim politikama Vlade RS i UUPRS

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Vlada Republike Srpske potpisale su 10. decembra 2017. godine u Banjoj Luci Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018 – 2020. godina. Politike iz Memoranduma tiču se  oporavka privrede, fiskalne konsolidacije i reforme javnog sektora, a predstavljen je na panel diskusiji “Zajedno za jaču Srpsku” održanoj 28. decembra. Pročitajte kompletan tekst potpisanog Memoranduma.

Pročitaj više