Poslovna zajednica spremna je da sve olakšice koje će u naredne tri godine dobiti od Vlade RS iskoristi za povećanje plata zaposlenima, kazao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.

Naglasio je da će realizacija mjera iz memoranduma o zajedničkim politikama za period od 2018. do 2020. godine potpisanog sa Vladom uticati na rast zaposlenosti, veći priliv novca u budžet RS i u izvjesnoj mjeri zaustaviti odliv radne snage u inostranstvo.

GLAS SRPSKE: Odakle je potekla inicijativa za potpisivanje memoranduma sa Vladom RS kojim je precizno utvrđeno sprovođenje mjera iz ekonomske politike?

ŠKREBIĆ: Ideja je potekla od Unije udruženja poslodavaca RS. Svake godine usvajali smo i donosili glamurozan dokumenat ekonomske politike koji je kucan na 100 do 180 strana. U njemu je bilo svega i svačega. Nakon njegovog usvajanja niko nije pratio šta je realizovano, a šta nije. Kada smo sve analizirali pred Vladu smo stavili prijedlog da to ovaj put malo suzimo. Insistirali smo na tome da iz svih tih mjera izvučemo ono što je najvažnije, što imamo namjeru i što možemo uraditi. Tražili smo i da nam ne obećavaju ništa što ne mogu uraditi.

GLAS: Kako je Vlada prihvatila prijedlog poslodavaca?

ŠKREBIĆ: Imam utisak da je i Vladi bio potreban ovakav dokument. Pojedini saradnici premijerke RS Željke Cvijanović protivili su se potpisivanju dokumenta jer bi najradije nastavili sa daljim otaljavanjem posla, odnosno da u svom radu ništa ne mijenjaju, a da dobijaju platu. Nije ih ni za šta briga, jer nemaju odgovornost. Na kraju, čelnici Vlade se nisu opirali našem prijedlogu, jer je i njima potreban ovaj dokument da bi svoje saradnike primorali na bolji rad i odgovornost.

GLAS: Zašto i tokom prethodnih godina nije potpisivan takav dokument?

ŠKREBIĆ: Biću iskren. Nismo ni mi iznosili takav zahtjev, ali sve što smo do sada vidjeli nije bilo dobro i morali smo nešto mijenjati.

GLAS: Da li je realno očekivati da budu ispunjene sve mjere navedene u potpisanom sporazumu?

ŠKREBIĆ: Pojedinci nam govore: „Potpisali ste to, a Vlada vam neće ništa ispuniti“. Svjesni smo težine situacije. Naš cilj nije rušenje vlasti, već samo tražimo formiranje sistema koji može funkcionisati. Ako budemo i dalje trošili više nego što zarađujemo to nam je kraj. Sve mjere su u vezi jedna sa drugom i ako ne ispunimo jednu, ne možemo samim tim ni drugu. Teško je očekivati da sve budu primijenjene u stoodstotnom procentu, ali mi ćemo na tome insistirati. Vjerujem da zajedničkim snagama većinu mjera iz programa možemo realizovati.

GLAS: Koji su krajnji očekivani efekti ispunjenja mjera?

ŠKREBIĆ: Mi ne možemo bez Vlade, ali ni ona bez nas. Realizacijom mjera iz potpisanog sporazuma povećali bismo zaposlenost i priliv novca u budžet RS. Realni sektor u najvećem dijelu puni budžet Srpske i on ne može više da trpi ovolika opterećenja. Zbog toga je naša prva mjera smanjenje oporezivanja rada. Time bi došlo do većeg rasta zaposlenosti, što bi za sobom povuklo i veći obim proizvodnje i rast potrošnje i prihoda od PDV-a čime će i priliv novca u budžet biti veći. Zapošljavanjem većeg broja ljudi zaustavićemo i odlazak radnika u inostranstvo, jer šta nam vrijedi država bez naroda. Čim smanjimo poreze i doprinose daćemo i punu podršku borbi protiv sive ekonomije koja pravi nelojalnu konkurenciju poštenim poslodavcima.

GLAS: Da li bi jedan od rezultata moglo biti i povećanje radničkih plata?

ŠKREBIĆ: Plate radnika moraju rasti. Mi moramo naći izvore prihoda za to, a jedan od njih je upravo smanjenje opterećenja na rad. Kada budu stvorene sve pretpostavke o kojima govorim, mi smo spremni da sve ono što nam država da kao olakšice prenesemo na povećanje plata. Tražili smo prava, ali smo preuzeli i obaveze.

GLAS: Šta ćete preduzeti ako dođe do odstupanja Vlade RS u vezi sa realizacijom dogovorenih mjera?

ŠKREBIĆ: Nikoga mi ne možemo natjerati ni na šta. Svaka ozbiljna Vlada kada potpiše neki dokument treba njega da se drži. Zbog toga smo i tražili da nam ne obećavaju ništa što se ne može uraditi.

Sindikat

GLAS: Da li je moguće očekivati potpisivanje sličnog dokumenta i sa Savezom sindikata RS, kao trećim socijalnim partnerom?

ŠKREBIĆ: Mi smo im nudili mnogo usluga, ali oni koriste izbornu godinu da bi nametnuli neke nerealne zahtjeve. Sindikatu smo čak ponudili da zajednički djelujemo prema Vladi u vezi sa potpisivanjem memoranduma kojim će se sve strane obavezati da realizuju mjere. Njima je to bilo u interesu jer smo rekli da ćemo se obavezati da olakšice koje budemo imali prelijemo u plate. Na kraju do te saradnje nije došlo.

Izvor: Glas Srpske