29.12.2016. Panel diskusija o uticaju demografskih kretanja

U Banjoj Luci će 29. decembra 2016. u hotelu Bosna od 10:30 časova biti održana panel diskusija “Uticaj demografskih kretanja na fondove socijalne sigurnosti i aktivnu ponudu radne snage”, u organizaciji Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Organizacijom navedenog događaja želimo da stvorimo pretpostavke za izgradnju platforme za kvalitetnije suočavanje društva sa demografskim izazovima.

Istovremeno, putem dijaloga želimo da ukažemo na potencijalne izazove na tržištu rada i u sistemu obrazovanja, kao i da pomognemo poslodavcima da u narednom periodu donose kvalitetne poslovne odluke na bazi pouzdanih analiza i projekcija.

Aktivnosti Panel diskusije dio su projekta „Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana“ (SSD WBC), koji podržava Evropska unija.

Preuzmite agendu.

Comments are closed